Wat doen wij?

Wij bieden korte oplossingsgerichte trajecten, waarbinnen de toepassing van EMDR een belangrijke rol vervult.
In een eerste verkennend gesprek zal verduidelijkt worden welke specifieke ervaringen het functioneren hebben verstoord.
Daarna kan o.m. EMDR ingezet worden om in een beperkt aantal sessies het verhoogde stress-niveau te normaliseren.
We verzorgen ook teamcoaching, trainingen, workshops en lezingen op maat.

Ons devies is: niet praten, maar doen.